Tietosuojaseloste

INFOKIRJEREKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§ Laatimispvm. 12.4.2015 Päivitetty 23.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ
Open Heaven ry Yhteystiedot: Saaristotie 1801 21600 Parainen Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Open Heaven ry / Anne Aalto Saaristotie 1808 21600 Parainen +358 (0) 40 750 7581 anne@avoimentaivaantalo.fi

2. REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT
openheaven.fi
avoimentaivaantalo.fi

3. REKISTERÖIDYT
Yhdistyksen jäsenet
Uutiskirjeen tilanneet
Ryhmiin rekisteröineet

4. HENKILÖTIETOJEN TARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Yhdistyksen jäsenet: Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä toimintaan liittyvä jäsenviestintä, ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Muut: asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen kumppanuus- ja yhteistyöprojektien toteuttaminen Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

5. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot nimi osoite sähköpostiosoite puhelinnumero yhdistyksen jäsenistä kotipaikka yhdistyksen hallituksen jäsenistä PRH:n vaatimat teidot Asiakastiedot laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot sivuston käyttäjän sähköpostiviestit sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Open Heaven ry Saaristotie 1801 21600 Parainen

Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti: henkilöltä itseltään hänen ottaessaan yhteyttä henkilökohtaisesti, verkkosivun tai sähköpostin kautta.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle markkinointi, - myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

9. KÄSITTELYN KESTO
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus/jäsenyys on voimassa. Henkilötietoja arkistoidaan kirjanpitolain ja -asetuksen tai muun Suomen lain tai asetuksen määräysten mukaisesti. Uutiskirjelistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme sähköpostissamme olevan linkin kautta.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjä ja tämän hallitukseen kuuluvat käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.