Kristillinen mietiskely

Raili Venetvaara
opettelemassa elämään yhä kevyemmin
matkavarustein

Kristillinen mietiskely tai meditaatio saattaa tarkoittaa eri asioita puhujasta riippuen. Itse lähestyn aihetta kahden hyvin eri tyyppisen kirjan pohjalta. Toinen on Graham Cooken kirja Keys to brilliant focus, jonka alussa on ohjeita, kuinka käyttää kirjassa olevia tekstejä mietiskelyn pohjana. Toinen on Hannele Kivinen de Fraun kirja Jaakobin uni - Henkilökohtainen matkaopas Lectio Divina -retriittiin, jossa mietiskely on osa retriittiä. Kirjoissa on paljon yhteneväisyyksiä.

Kaiken taustalla on käsitys Jumalasta, jolla on hyvä ja rakkaudellinen tahto minua kohtaan ja mietiskelyn avulla pyrin löytämään sen omaan elämääni. Kummassakin kirjassa mietiskely pohjautuu Raamatun tekstiin, jota luen yhä uudelleen rauhallisesti ja hiljaisuudessa. Teksti alkaa vaikuttamaan syvällä sisimmässäni. Tämä on retriitin ensimmäinen osa.

Retriitin toinen osa on meditaatio. Tarkoitus on maistella tekstiä ja samaistua sen sisältöön ikään kuin pureskelemalla niin että saisin sen maun esiin. Samalla pystyn myös löytämään uudenlaisia tapoja ajatella tekstiä. Jos saan jonkin oivalluksen, kirjoitan sen muistiin, mutta en ala työstämään sitä eteenpäin vielä.

Retriitin kolmas osa on tekstin pohjalta nouseva rukous ja neljäs osa kontemplaatio, jossa Jumalan kanssa puhumisesta siirrymme hänen läsnäoloonsa. Kun oma Jumalan katselemisemme muuttuu Jumalan katsomiseksi meihin, olemme löytäneet rukouksen sisällön.

Graham Cooken kirjassa on mainittu sisällöllisesti samat asiat, mutta vaiheet menevät limittäin. Esimerkiksi jos mieli muuttuu rauhattomaksi, voin siirtyä ylistykseen ja palata tekstiin, kun rauhoitun. Mietiskelyllä on aina kohde ja tarkoitus. Se on Jumalan antaman viisauden löytämistä ja vastaanottamista omaan elämään. Yhtä paljon kuin viisautta, tarvitsen elämässäni myös läsnäoloa. Mietiskely vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä sekä taitoa palauttaa vaeltavat ajatukset takaisin. ”Etsikää lukien, löytäkää meditoiden, pyytäkää rukoillen ja teille avataan kontemplaatiossa.”