Seuraaja

Raili Venetvaara
opettelemassa elämään yhä kevyemmin
matkavarustein

Jokaisella on oma elämäntarinansa. Se koostuu erilaisista tapahtumista ja kokemuksista vuosien varrella. Mukavat ja hauskat tapahtumat tuntuvat hauskoilta myöhemminkin ja surulliset tapahtumat todennäköisesti edelleen surullisilta. Parhaimmillaan ne muuttuvat voimavaraksi; iloiset hetket asioiksi, joihin voi myöhemminkin muistoissaan palata ja surulliset hetket asioiksi, jotka ovat ehkä auttaneet oivaltamaan jotain sellaista, jota en olisi oivaltanut ilman niitä. Oli elämänmatkani millainen tahansa, täynnä hyviä ja huonoja kokemuksia, ne kaikki ovat minulle tärkeitä.

Vuosien kuluminen voi opettaa myös oivaltamaan sen, että voin muuttua ihmisestä, jolle tapahtuu, ihmiseksi, joka tapahtuu muille. Voin vaikuttaa toisiin ja ottaa vastuun yhteisöstä ympärilläni ja sen vuorovaikutuksesta. Parhaimmillaan valta ja vastuu kuuluvat yhteen; voin käyttää valtaa vain sen verran kuin olen valmis kantamaan vastuuta oman käyttäytymiseni vaikutuksista muihin. Ja toisaalta myös, jos otan vastuuta asioista, joihin minulla ei ole valtaa vaikuttaa, todennäköisesti uuvun ennemmin tai myöhemmin.

Elisa on yksi kiehtovimmista henkilöistä Raamatussa. Elisan tarina alkaa siitä, kun Jumala käskee Elian nimetä Elisa seuraajakseen. Elia löytää Elisan kyntämässä maata härkäparin kanssa ja Elia heittää välittömästi viittansa Elisan ylle ja kutsuu näin Elisan seuraamaan itseään. Elisa tottelee ja polttaa härkien ikeen ja valmistaa häristä aterian, jonka hän sitten tarjoilee väelle. Hän jätti kaikki tuntemansa ja rakkaimpansa taakseen. Kun aikaisemmin hänen suuntansa oli pellon pää, nyt hän tuskin tiesi lähtiessään kotoaan, minne hänen tiensä johtaisi seuraavaksi.

Ja kuitenkin hän lähti. Hyvästä hengellisyydestä seuraa elämää ja elämä on valintoja. Riippumatta siitä, millaisia valintoja teen, tärkeää on, että ne johtaisivat hyvään. Parhaimmillaan juuri suhde Jumalaan tuo meille turvan olla oma itsemme ja tehdä itselle sopivia valintoja. Olla totta kaikessa siinä, mitä juuri nyt on, tullaksemme kaikeksi siksi, joksi voimme tulla. Kun ihminen löytää yhteyden itseensä, hän on myös läsnä toisille. Emme ole valtasuhteessa toinen toisiimme ihmisinä. Kaikki ovat samanarvoisia riippumatta yhteiskunnallisesta tai muusta asemasta. Silti vaikutusvaltamme suhteessa toisiin voi vaihdella hyvinkin paljon ja se tuo mukanaan myös vastuun siitä, mihin olen omalta osaltani toisia johtamassa

. ”Why do birds suddenly appear every time you are near, just like me they long to be close to you…” Vaikka tässä laulussa kerrotaankin romanttisesta rakkaudesta, niin sama koskee myös ystävyyssuhteita; joidenkin ihmisten seurassa vain on hyvä olla. Yhtä tärkeää kuin se, että minulla on ihmisiä ympärilläni, joihin voin luottaa, on myös se, että luotan itseeni ja omaan kykyyni arvioida, ketä lähden seuraamaan. Olen oman elämäni paras asiantuntija. Minulla on valta päättää, kenen annan vaikuttaa itseeni ja sitä päätösvaltaa kannattaa käyttää ja käyttää sitä viisaasti.