Tuhatvuotinen valtakunta

TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA, MILLENARISMI (Ilmestyskirja 20)

Tuhatvuotisesta valtakunnasta puhutaan ja siitä on kirjoitettu huomattavasti enemmän, kuin mitä Raamattu siitä puhuu (Ilm.20:1-8). Kirjoittaessani neljästä erilaisesta lopunajan profetioiden tulkintatavasta mainitsin jo pari termiä, jotka liittyvät näkemyksiin tuhatvuotisesta valtakunnasta. Tässä käyn läpi kaikki perusnäkemykset. Edelleen totean saman kuin eskatologia -osuudessa: todennäköisesti huomaat, että oma näkemyksesi on yhdistelmä kahdesta näkemyksestä.

Ehkä et ole kiinnostunut teologiasta tai minkään version opillisesta keskustelusta. Ehkä ajattelet, että haluat Pyhän Hengen selittävän kaiken sinulle suoraan, opettavan sinulle suoraan Sanasta ilman, että siihen sotketaan ihmisnäkemyksiä. Tai ajatuksesi kulkevat ainakin tuohon suuntaan.

Haastan sinua kuitenkin ottamaan aikaa ja lukemaan nämä kaksi tekstiä. (Jos jaksat lukea vain toisen, lue ”Neljä näkemystä lopun ajoista”.) Uskon, että se on hyödyllistä kahdellakin tavalla:

1) ymmärryksesi omasta näkemyksestäsi selkiytyy kokonaisuudeksi ja tiedät, minkä mukaan tulkitset tätä päivää ja tulevaisuutta. Ehkä huomaat, että haluat haastaa näkemyksesi ja muuttaa sitä joiltakin osin tai jopa kokonaan.

2) ymmärrät paremmin, mistä jonkun toisen ehkä erilainen näkemys tulee. Se ei enää tunnu yhtä huolestuttavalta tai pelottavalta. Tajuat myös, että kaikissa näkemyksissä on teologinen tausta, johon henkilö uskoo. Toisen mäiskiminen omalla näkemyksellä esim. somessa ei saa ketään muuttamaan näkemyksiään. Se aiheuttaa vain kipua ja riitaa Kristuksen ruumiissa.

Pyhä Henki, poimi näistä sanoista Sinun totuutesi ja tulkitse se itse kunkin sydämelle tiedoksi ja ymmärrykseksi. Amen? Amen.

KAKSI NÄKEMYSTÄ

Millenaristiset näkemykset voidaan jakaa kahdella tavalla.

Ne voidaan jakaa kahteen vaihtoehtoon. Toisessa nähdään tuhatvuotinen valtakunta konkreettisena maan päällä. Siinä Kristus hallitsee omiensa kanssa ennen lopullista tuomiota. Tätä kutsutaan kiliasmiksi (kreik. khiliasmos, tuhannen vuoden aika)

Toinen tulkinta on, että yllämainittua aikaa ei tule, vaan tuhatvuotinen valtakunta on menossa nyt. Kristus hallitsee omiensa kanssa nyt, saatana on sidottu eikä pysty murskaamaan seurakuntaansa. Vasta lopun aikana hänet päästetään hetkeksi irti.

NELJÄ NÄKEMYSTÄ

Millenaristiset tulkinnat voidaan myös jakaa neljään eri kategoriaan:
amillenialismi
premillemialismi
historistinen premillenialismi
postmillenialismi
Katsomme tätä jakoa vähän lähemmin.

PREMILLENIALISMI

Premillenialistinen näkemys nousee dispensationalistiselta pohjalta. Dispensationalismi on teologian suuntaus, jonka mukaan Jumala pelastaa ihmisiä eri aikoina eri tavoin. (Israel ja Uuden testamentin srk). Se jakaa koko Raamatun seitsemään eri jaksoon: viattomuuden aika, omantunnon aika, maallisen hallinnon aika, armon aika ja tuhatvuotinen valtakunta. Futuristit ovat premillenialisteja.

Premilleniastisen näkemyksen runko: Tempaus => seitsemän vuodenvaivan aika => Harmageddonin taistelu Jumalan ja Hänen vihollistensa (antikristus, peto) välillä, Jumala voittaa => Jeesus tulee takaisin maan päälle, Jerusalemiin => asettaa ennalleen Daavidin valtaistuimen ja hallitsee sieltä pyhien kanssa kirjaimellisesti 1000 ajanlaskumme mukaista vuotta.

HISTORISTINEN PREMILLENIALISMI

Aikaiset kirkkoisät uskoivat kirjaimelliseen tuhatvuotiseen Kristuksen hallitsemaan valtakuntaan maan päällä, Jerusalemissa. He eivät kuitenkaan välttämättä olleet futuristeja.

Historistinen premillenialisti uskoo, että suurin osa Ilmestyskirjan profetioista on jo täyttynyt, mutta että tulevaisuudessa tulee kirjaimellisesti olemaan Kristuksen tuhatvuotinen hallinta-aika, jolloin Hän hallitsee koko maata Jerusalemista käsin. Historistinen premillenialisti ei usko tempaukseen, vaivan aikaan tai Harmageddoniin. Olemme tällä rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Eteenpäin menevä Jumalan valtakunta jatkaa laajenemistaan, kunnes Jeesus tulee takaisin ja perustaa fyysisen, kirjaimellisen valtaistuimen Jerusalemiin tuhanneksi vuodeksi. Siirrymme Jumalan valtakunnan rakentamisesta ja laajentamisesta hallitsemaan kirjaimellisesti tuhatvuotisessa valtakunnassa.

AMILLENIALISMI

Amillenialismi on ollut vallalla oleva näkemys koko kirkkohistorian ajan ja on sitä edelleen.

Tuhat vuotta ei ole kirjaimellisesti tuhat vuotta vaan symbolinen ilmaus. Ilmestyskirjan 20. luvussa näet paljon symbolisia kuvia: lohikäärme, kahleet, syvyys. Ne eivät ole kirjaimellisia vaan kuvaannollisia. Siksi samassa luvussa oleva tuhat vuotta tulisi tulkita samalla periaatteella, ri hyppimällä metodista toiseen, kun se meille sopii, ja tulkita tuhat, ei kirjaimellisesti vaan kuvaannollisesti.

Tuhat vuotta mainitaan Raamatussa esim. 2. Piet. 3:8; Ilm. 20:4, 6; Ilm. 20:1-15; Ps. 90:4;1. Aik. 16:14-18; 5. Moos. 7:7-10. Myös nämä luovat kuvan siitä, että luku tuhat on heprealainen idiomi, fraasi, se ei tarkoita tarkkaa lukua.

Amillenialistit eivät usko kirjaimelliseen, fyysiseen hallintoon Jerusalemissa. He uskovat, että Jumalan valtakunnan hallinta alkoi ristiltä ja jatkuu, kunnes Jeesus tulee takaisin (ei tempausta), jonka jälkeen on viimeinen tuomio.

Tämä on hallitseva näkemys kristikunnassa. Katolinen kirkko ja ortodoksit uskovat tähän näkemykseen, samoin luterilainen kirkko ja useat muut protestanttiset kirkkokunnat.

POSTMILLENIALISMI

Postmillenialismi tulkitsee nykyajan olevan tuhatvuotista valtakuntaa, ei kuitenkaan välttämättä kirjaimellisesti tuhannen vuoden ajanjakso. He uskovat, että Jumalan valtakunta kasvaa ja etenee ja me tulemme saamaan hallintavallan, tämän maan valtakunnista tulee meidän Herramme valtakuntia.

Kun Jeesus tulee takaisin, kaikki kuolleet nousevat ja tulee viimeinen tuomio, jonka jälkeen alkaa iäisyys.

PITÄÄKÖ MINUN TIETÄÄ?

Tuhatvuotisesta valtakunnasta puhutaan Raamatussa hyvin vähän. Noiden muutamien jakeiden pohjalle ei voi perustaa kokonaista teologiaa. Tärkeämpää on tunnistaa, mitä ajattelet ja ymmärrät lopunajoista kokonaisuutena. Et voi katsoa lopunaikoja tuhatvuotisen valtakunnan suodattimen läpi, mutta näkemyksesi lopun ajoista johtaa sinut näkemään, mitä ajattelet tuhatvuotisesta valtakunnasta.

Toivon, että nämä kaksi tekstiä auttavat ja selkeyttävät kokonaiskuvaa erilaisista tavoista tulkita lopun ajoista puhuvia Raamatun kirjoituksia.

Jatkossa pureudumme joihinkin Raamatun paikkoihin ja teemoihin, kuten Matteus 24, Danielin kirjan lopun ajan profetiat sekä osa Ilmestyskirjasta.