Liitot Raamatussa

Raamattu ei ole vain kertomus ihmiskunnan historia tai uskonnosta. Se on kertomus Jumalan liittomatkasta ihmiskunnan kanssa. Liittojen ja niiden ympärillä olevien kaanonien ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään oikein tätä kertomusta.

Kun kaksi osapuolta teki liiton, he kirjoittivat ja allekirjoittivat liiton, siitä tuli laillinen ja sitova. Liiton voimassaoloaikana nämä kaksi osapuolta lisäävät siihen kaanonin tai historian/kertomuksen siitä, miten nämä kaksi osapuolta elivät tätä liittoa yhdessä.

Kaanon sisälsi runoutta, musiikkia, taidetta sekä kulttuuria, joka muotoutui liiton aikana.

Raamatussa mainitaan useita liittoja eri ihmisten, hallitsijoiden ja kansojen välillä, mutta meillä on viisi pääliittoa Jumalan ja ihmisen (tai kansakunnan) välillä sekä näitä ympäröivät kaanonit:

(*Psalmit kuuluvat eri liittojen kaanoneihin. Niiden niputtaminen yhteen katkaisee lukijoilta niiden yhteyden liittoihin, joihin ne kuuluvat.)

Ellemme ymmärrä, että VT sisältää neljä eri liittoa ja niihin kuuluvat kaanonit, meidän on vaikea saada selkeää kuvaa siitä, mitä Vanhassa testamentissa tapahtui ja miksi.

Esimerkiksi ennen Mooseksen liittoa, joka alkaa 2. Moos. 19, Raamattu ei koskaan mainitse Jumalan vihaa. Hän ei kerro, mikä vihastuttaa Häntä. Ennen 2. Moos. 19 meillä on Sodoma ja Gomorra (Jumala vastasi oikeudenmukaisella tuomiolla raportteihin, jotka olivat tulleet Hänelle noista kahdesta kaupungista) ja vedenpaisumus (Jumalan sydän suri). Mutta vain kaksi lukua lain antamisen jälkeen Jumalan viha tulee esiin. Jumalan viha ei ollut osa aikaisempia liittoja.

Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. (Room. 4:15)

Ystävyysliiton/Perheliiton (Kinship/ Parity covenant) ehdot, jos emme ymmärrä, miten ne toimivat, aiheuttavat hämmennystä, kun katsomme Jumalan tekoja, kun Hän siunaa ja rankaisee, rankaisee ja siunaa. Tässä liitossa Jumala on hirvittävässä asemassa toimiessaan sekä liittopartnerina että liittoehtojen rikkomuksista rankaisijana. (Ps. 138:2b)

Tätä kirjoittaessani päässäni alkoi pyöriä ajatus: Vanhan testamentin liittoja on helpompi käsitellä, jos pystymme hahmottamaan tapahtumien kronologisen järjestyksen. Siksi hyppäämme tässä välissä tutkimaan Raamatun kronologiaa eli tapahtumien ja niistä puhuvien kirjojen aikajärjestystä.

___________________________________

Tämän opetussarjan lähteet:
Welton Academy 1. vuosikurssin luennot, luentomuistiinpanot
Understanding the whole Bible Dr.Jonathan Welton,
Kinship by covenant, Dr. Scott W. Hahn, Yale University Press