Kaksi ihmistyyppiä - kolme ihmissuhdedynamiikkaa

Powerful people – powerful relationships (voimallisia ihmisiä – voimallisia ihmissuhteita)

Danny Silk opettaa, että jokaisen terveen ihmissuhteen perusta on valinta: ”Minä valitsen sinut.” Tämän päätöksen voi tehdä vain voimallinen ihminen, joka ymmärtää, miten olla vastuussa valinnoistaan ja sitoumuksistaan riippumatta siitä, mitä toinen osapuoli tekee.

Tämä perustotuus on auttanut minua paljon vuosien varrella. Vaikka osa minusta on vielä matkalla voimattomasta voimalliseen, opin, miten voimallinen ase valinta on. 34 vuotta sitten sanoin ”tahdon”. Noihin vuosiin mahtuu paljon. Myös aikoja, jolloin sisikunta kävi keskustelua, lähteäkö vai jäädä. Kun päätin jäädä, sisikunta jatkoi keskustelua, oliko se hyvä vai huono päätös. Kunnes tajusin, kuuntelin olosuhteita, kuuntelin puolison reaktioita, en kuunnellut itseäni. Kun aloin kuunnella itseäni, löysin taas päätökseni jäädä. Se oli valintani puolisoa kohtaan ”tänään: minä valitsen sinut”. Ja niin minä valitsen hänet joka päivä.

Tämä ei ole kannanotto avioeroa vastaan tai sen puolesta, ole vapaa omissa valinnoissasi. Tämä on vain esimerkki siitä, miten voimallinen ”minä valitsen sinut” on. Ihmissuhteen ei pitäisi koskaan perustua ainoastaan siihen, että toinen valitsi minut. Mitä tapahtuu päivänä, jolloin toinen ei enää valitsekaan sinua, mitä jää jäljelle?

Voimallisen henkilön valinta: ”Minä valitsen sinut” tarkoittaa, että minä pidän huolen ihmissuhteen omasta puolikkaasta. Sinun ei tarvitse huolehtia siitä. Minä pidän huolta siitä, miten minä olen suhteessa sinuun. Ei ole sinun työsi tai vastuu tehdä minusta onnellista tai saada minua rakastamaan sinua.

Voimaton henkilö taas uskoo, että hänen ulkopuolellaan olevat ihmiset ja asiat ovat häntä voimakkaampia. Voimattomat ihmiset uskovat, että heidän tunteittensa ja reaktioittensa hallitseminen on jonkun muun velvollisuus. Voimaton henkilö tuntee itsensä, paitsi voimattomaksi myös uhriksi. Voimattoman henkilön sanavalintoja ovat ”minä yritän”, ”minun täytyy” (joku muu valitsi puolestasi).

Eroavaisuuksia terveen ja epäterveen kommunikaation välillä kuvataan neljällä eri kommunikaatiotyypillä: aggressiivinen, passiivinen, passivinen-agressiivinen ja assertiivinen. Jokaisella näistä kommunikointityypeistä on ”motto”, joka selittää, mitä se pitää sisällään:

• Passiivinen – ”sinulla on merkitystä, minulla ei”
• Agressiivinen – ”minulla on merkitystä, sinulla ei”
• Passiivinen-agressiivinen – ”sinulla on merkitystä …paitsi, ettei ole” • Assertiivinen – ”sinulla on merkitystä, niin myös minulla”

Vain assertiivinen kommunikointityyppi on terve ja voimallinen. Voit googlata ”assertiivisuus” ja lukea näistä enemmän. (engl. assertiveness)

Danny Silk kuvaa opetuksessaan kolmea voimallisten ja voimattomien ihmisten välistä suhdedynamiikkaa:

voimaton + voimaton = kontrolloiva

Kaksi ihmistä, jotka eivät osaa hallita itseään. He ovat pelokkaita ja kontrolloivia, pelkäävät kaikkea, mitä toinen tekee, koska eivät hallitse omaa elämäänsä. Kaksi voimatonta yhdessä lisää ahdistusta. Voimattoman turvallisuus riippuu siitä, voiko hän kontrolloida toista. Hän vaatii kontrollia, ja jos ei saa, hän yrittää saada sitä suuttumalla, vetäytymällä, nolaamalla, kyynelillä, vihaisella äänellä. Tavoite on saada kontrolli.

Toisen kontrolloimisessa ei ole kysymys voimallisuudesta, vaan alistetun osapuolen heikkoudesta. Kun heikko alkaa antaa oman elämänsä hallintavaltaa toiselle henkilölle, sitä, mikä on tärkeää, se on osoitus hänen heikkoudestaan, ei toisen voimasta. Heikko ei hallitse omia asioitaan. Heikko ihminen tuntee itsensä voimalliseksi, kun hän saa kontrolloida toista ihmistä. He eivät kuitenkaan voimaudu tästä, vaan lisäävät ahdistustaan ja pelkoaan.

voimallinen + voimaton = riippuvuussuhde.

Tässä suhteessa toinen kykenee tekemään päätöksiä ja hallitsemaan itsensä. Hän alkaa pelastamaan heikkoa. Voimallinen suhteessa voimattoman kanssa tekee helposti itsensä vastuulliseksi toisen ihmisen elämästä. Hän voi valita toisen ihmisen sen perusteella, että tämä tarvitsee suojelua. Tämä voi olla rooli, jonka tämä on oppinut lapsuudessa (esim. esikoinen). Hän kokee rakkautta, kun hän pelastaa toisia ihmisiä. Koska he ovat vahvoja ja vastuullisia, he alkavat auttaa heikompaa; heikompi tulee riippuvaiseksi vahvemman pelastusyrityksistä.

Tämä on valitettavan usein hyväksyttävin ihmissuhdedynamiikka seurakuntaelämässä.

voimallinen + voimallinen = vapaa Kaksi ihmistä, jotka ottavat vastuun päätöksistään, elämänlaadustaan, valitsemistaan sanoista ja teoista. He ottavat vastuun tunteistaan ja hallitsevat itseään. Kun kaksi voimallista ihmistä hallitsee itseään, he voivat olla oma itsensä toinen toisensa seurassa. Heidän suhteessaan ei ole pelkoa, eikä kummallakaan ole tarvetta kontrolloida toista, vaan he voivat rakastaa ja kunnioittaa toisiaan. Heidän suhdettaan ei pidä kasassa kontrolli tai pelastusyritykset, vaan rakkaus. Tällaisessa suhteessa molemmat osapuolet vastaavat siitä, että kunnioittavat toista ja he suojaavat tervettä kommunikaatiota.

JEESUS ENNALLEENASETTI ARVOMME JA VOIMALLISUUTEMME

Joh. 8:36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Jeesus kuoli puolestamme vapauttaakseen meidät vapauteen.

1. Kor. 6:12 Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Paavali ei kirjoittanut hartaasti toivoen; jospa mikään ei saisi yliotetta ja vallitsisi minua, vaan ”minä en saa antaa…” eli minun pitää ja minä voin valita.

Gal. 5:1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

Jeesus ei leimannut aviorikoksesta tavattua naista syntiseksi, vaan kutsui hänet voimalliseksi ottamaan vastuun ja valitsemaan: Joh. 8:11 Jeesus sanoi: ”En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.”

AKTIVOINTI 1

• Pyhä Henki, voitko näyttää minulle, missä ja miten olen valinnut voimattomuuden suhteessani Sinuun ja suhteissani muihin ihmisiin.
• Ojennan sinulle … (asioita, joita Hän näytti, esim. uhrautumista, riippuvuutta…)
• Otan vastaan totuuden, että Sinussa olen ottanut vastaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen sekä Hengen hedelmät mukaan lukien itsekontrollin. Kiitos, että Sinä annat minulle kyvyn ottaa vastuun elämästäni ja suhteistani.

AKTIVOINTI 2

Aktivoinnissa on kysymys ihmissuhteestasi, mutta haluamme ensin vahvistaa yhteistyötä Jumalan kanssa. Hän on voimasi, apusi, rohkeutesi ja neuvosi kohti ehjää identiteettiä, voimallista sinua.

• Isä Jumala, onko ihmissuhteissani pelkoa?
• Isä Jumala (tai Jeesus/Pyhä Henki), olenko rakentanut itselleni suojamuurin itseni ja näiden ihmisten väliin?
• Miltä se näyttää? Voitko näyttää sen minulle?

Katso muuria, jos et näe sitä, pyydä Jumalaa näyttämään se sinulle. Mistä muuri on tehty? Onko sillä nimi? Koska muuri suojaa sinua ihmiseltä tässä ihmissuhteessa, katso, missä olet suhteessa muuriin ja Jumalaan?

• Jos et näe Jumalaa, kysy:
• Miksi en voi tuntea sinua? Mikä estää?
• Rukoile sitten läpi se asia, mikä on Jumalan ja sinun välillä. (Jos jäät jumiin, voit silti jatkaa.) • Miltä tämä muuri suojaa minua?
• Onko turvallista antaa tämän muurin kaatua? (Jos koet, ettei ole turvallista antaa muurin kaatua, älä jatka pitemmälle. Voit palata aikaisempaan aktivointiin tai voit pyytää rukousystävää auttamaan tässä aktivoinnissa.)
• Jos “kyllä”, pyydä Isää lähettämään enkeleitä suojelemaan.
• Jos haluat hajottaa muurin itse, sano esimerkiksi: ”Muuri, hajoa palasiksi!” ja lyö samalla kädet yhteen. Voit myös pyytää Jumalalta työkalua muurin hajottamiseen tai pyytää Häntä hajottamaan muurin.
• Mitä näet nyt, kun muuri on poissa?
• Jos osa seinää on vielä jäljellä, kysy Jumalalta: “Kenelle minun pitää antaa anteeksi?” Ja valitse antaa anteeksi XX:lle ja yksilöi myös asia, mitä annat anteeksi.
• Pyydä Jumalaa antamaan sinulle työkalu, jolla hajottaa loppumuuri niin, ettei mitään jää jäljelle. Voit myös pyytää Jumalaa hajottamaan ja hävittämään loput.

Kun muuri on poissa, julista oman elämäsi ylle päinvastainen asia kuin se, minkä takia rakensit muurin. Esim. pelon tilalle rakkautta.

JULISTA ITSELLESI
• Olen voimallinen.
• Minä voin ja minä valitsen rakastaa.
• Voin luoda ja suojella hyviä suhteita.
• Valitsen XX (henkilön nimi, valinta ihmissuhteessa, jossa haluat muistuttaa ja rohkaista itseäsi).