Sanattomaksi vetää ...

Sanattomaksi vetää tämä valtava profeetallisten sanojen tulva kaikissa sosiaalisissa medioissa ja ryhmissä.

Henkilökohtaisesti minusta tuntuu, etten halua kuulla enää yhtään lisää. Miksi? Koska minusta tuntuu (tämä on siis mutu-totuus), että mitä enemmän maailman lehdistö kertoo huonoja uutisia, sitä enemmän myös profeetalliset sanat sisältävät tuomiota ja pelottelua. Se kuulostaa enemmän linjautumiselta jonkun muun kuin rakastavan Isämme kanssa.

Meillä täytyy olla varaa arvioida saamamme sana, antaa jonkun muunkin arvioida se, ennen kuin julkaisemme sen.

Ei ole myöskään väliä, miten ”iso nimi” jakaa profeetallista sanaa, meidän on tutkittava profetia, ennen kuin jaamme eteenpäin Jumalan sanoina. Eikä vain profetia vaan myös sen selitys. Gal. 1:8

Profetian täytyy olla linjassa Jumalan Sanan ja Hänen sydämensä kanssa. Sen tulee kantaa samaa hyvää hedelmää kuin Hänen Sanansa kantaa. Esimerkiksi, jos profetia saa aikaan pelkoa, Sana sanoo, ettei pelkoa ole rakkaudessa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon (1. Joh.4:18).

Myöskin, Jeesuksen sovitustyö oli täydellinen, meidän ei tarvitse lisätä siihen mitään pelastuaksemme tai välttyäksemme tuomiolta. Se, että rakastamme Häntä, haluamme elää Hänessä, totella Häntä, ei nouse rangaistuksen pelosta vaan siitä rakkaudesta, jolla Hän on meitä ensin rakastanut. Mitä vaikeammat ajat, sitä turvallisempi suoja, sitä suurempi rauhan lähde Hän meille on.

Tuomiontäytteiset sanat kertovat usein niistä suodattimista, joilla itse katsomme elämää ja suhdettamme Jumalaan. Lopunajanteologiamme värjäävät myös sen, mitä kuulemme ja näemme.

Lopunajan teologiamme värjää myös sen, miten profetioita tulkitsemme. Tulkinta kuuluu aina Herralle, ei ihmisille. (2.Piet.1:20-21). Pyhä Henki tulkitsee meille.

Meillä on taipumus asettaa profeetalliset sanat omaan oppiraamiimme, vahvistamaan sitä, mitä uskomme nyt. Jos uskot, että olemme menossa kohti maanpäällistä helvettiä, tänä päivänä on helppo löytää ”todisteita” siitä nykyisistä tapahtumista ja keskitymme seuraamaan, mitä pahaa tapahtuu, mitä vihollinen tekee, koska se vahvistaa meille ”Raamatun Sanaa”.

Ja totta kai myös, jos uskot, että elämme aikaa, jolloin Jumalan valtakunta menee kaikesta huolimatta eteenpäin, se värjää sitä, miten kuulemme ja tulkitsemme.

Miksi kirjoitan, eihän tässä ole mitään uutta. Siksi kirjoitan, kun minusta tuntuu, että profeetallisten sanojen julkaisukynnys on liian matala. Tämä koskee niin sitä, mitä itse koemme kuulevamme Herralta ja sanoja, joita julkisuuden henkilöt ovat jakaneet. Kaikki tulee arvostella ensin. Jakamalla julistamme noita sanoja tapahtuvaksi. Olkoon ne Herran sanoja, Pyhän Hengen tulkintoja.

Jeesus huusi kovalla äänellä: »Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Joh. 12:44-47

Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh. 10:10