Rekisteriseloste ja tietosuoja

Open Heaven Ry:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Open Heaven ry

Yhteystiedot:
 Saaristotie 1801
 21600 Parainen

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Open Heaven ry/ Anne Aalto
Saaristotie 1801
21600 Parainen
040-7507581
anne@avoimentaivaantalo.fi

2. Rekisteriin liittyvät sivustot

 • openheaven.fi
 • avoimentaivaantalo.fi

3. Rekisteröidyt

 • Yhdistyksen jäsenet
 • Uutiskirjeen tilanneet
 • Ryhmiin rekisteröityneet

3. Henkilötietojen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Yhdistyksen jäsenet:

 • Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä toimintaan liittyvä jäsenviestintä, ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.
 • Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Muut:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • kumppanuus- ja yhteistyöprojektien toteuttaminen
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • yhdistyksen jäsenistä kotipaikka
 • yhdistyksen hallituksen jäsenistä PRH:n vaatimat tiedot

Asiakastiedot

 • laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot
 • sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Open Heaven ry

Saaristotie 1801

21600 Parainen

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään hänen ottaessaan yhteyttä henkilökohtaisesti, verkkosivun tai sähköpostin kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle markkinointi, – myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus/jäsenyys on voimassa.
 • Henkilötietoja arkistoidaan kirjanpitolain ja -asetuksen tai muun Suomen lain tai asetuksen määräysten mukaisesti.
 • Uutiskirjelistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme sähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän hallitukseen kuuluvat käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.