Uuden testamentin profeetta

Hanna Matikainen
Isän tytär kasvamassa profeetan kutsuun

"Kun profeetta laitetaan lokeroon, jossa sen ainut toiminto on profetoida"

Puhutaan hyvin alkeellisesta toiminnosta, profeetat toimivat niin myös Vanhassa testamentissa. Profeetat kyllä profetoivat ja kuulivat Jumalaa, mutta niin pystyvät kuulemaan kaikki muutkin tänä päivänä, koska elämme Uudessa liitossa. Vanhassa testamentissa vain profeetat pystyivät kuulemaan Jumalaa suoraan.

Uudessa testamentissa profeetan palvelutehtävä annettiin uudelleen Ef. 4 luvussa. Tänä päivänä on mahdollista, että koko Jumalan kansa voisi olla profeettoja. Profeetan palvelutehtävä on opettaa kaikki kuulemaan Jumalaa, virtaamaan Pyhän Hengen lahjoissa, korjata, ohjata totuuteen, auttaa seurakuntien johtamisessa, kasvattaa aikuisuuteen, kasvattaa pyhyyteen, puolustaa heikkoja sekä vahvasti ohjata seurakuntaa olemaan keskinäisessä yhteydessä ja samassa mielessä.

Siellä missä profeetat eivät toimi tässä tehtävässä, seurakunta monesti on rikkinäinen ja hajanainen, ikään kuin palasissa.

Uuden testamentin profeetta myös kannustaa, rohkaisee, auttaa niitä, joiden sydän on rikki. Profeetta rukoilee vahvasti, tunnistaa palvelutehtäviä ihmisten elämässä ja näkee tulevaan sekä ohjaa armoon ja Jeesuksen ristin työn vapauteen.

Monet profeetat ovat maksaneet kovan hinnan kutsustaan, mutta se hinta on vain hippunen siitä hinnasta, jonka Jeesus maksoi ristillä. Matka on vaan saanut sinut näkemään sen, mihin Jeesus pystyy!

Profeetan nykyiseen tehtävään voi vahvasti liittää myös sanat ’muutoksen tuoja’. Se seurakunta, joka ei muutu koko ajan kirkkaudesta kirkkauteen, on kummallinen seurakunta. Vihollisella kyllä on suunnitelma seurakunnalle, ja siinä lukee paikallaan pysyminen, hajottaminen, tyytyminen vähempään, kauemmaksi Jumalasta käveleminen yms. Kaikkia näitä toimintoja profeetat seuraavat ja pyrkivät kääntämään tilanteet toiseen suuntaan.

Ef. 4:12-20
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, 13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, 16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.17 Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, 18 nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, 19 ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. 20 Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan