PROFEETALLINEN KANAVA

 

Hanna Matikainen
Isän tytär kasvamassa profeetan kutsuun

Profeetan armoitus (Ef.4:11-12)

Profeetan palvelutyö auttaa apostolia rakentamaan perustuksen Kristukseen valmiiksi. (Ef 2:20) Raamattu sanookin Korintolaiskirjeessä että seurakunta rakentuu apostolien ja profeettojen perustalle. (1. Kor 3:10) Mikä tämä perusta sitten on: se on Kristus Jeesus. (1. kor 3:11) Seurakunnan jokaisen yksilön tulee ymmärtää ja saada ilmestys Uudesta liitosta ja sen tuomasta suhteesta Isään, Jeesukseen sekä Pyhään Henkeen. (Gal 2:10)

Apostolinen strategia alkaa tästä ymmärryksestä, ja profeetta auttaakin seurakuntaa käytännöllisesti pääsemään kiinni siihen perustaan ja totuuteen, joka vapautuu Taivaasta juuri tähän aikaan ja hetkeen. Profeetta siis varustaa pyhät liikkumaan siinä todellisuudessa ja ilmestyksessä, jonka Isä vapauttaa tällä hetkellä lapsilleen näkemään Taivaan liikkeen, jotka tekevät ihmiset tietoisiksi Jumalan liikkumisesta ja nälkäiseksi kokemaan Jumalan todellisuudet. Sanoisin, että kovin monta tälläistä apostoli-profeetta työparia ei ole nähtävissä Suomen seurakuntakentässä. Jeesus tahtoo rakkaussuhteen jokaiseen uskovaan sekä morsiamensa (koko seurakunta) valmiiksi ja liikkumaan rytmikkäästi jokainen kohdallaan ja omalla paikallaan.

Apostolin saaman näyn ja strategian asettaminen vaatii ihmisten sisäistä tuntemista ja heidän kutsujensa esiintuomista. Ihmisten sisäinen tilan tunteminen onkin profeetan yksi vahvimmista ominaisuuksista. Siksi profeetan on helppoa auttaa ihmisiä näkemään oma kutsunsa, opettaa ja auttaa ihmisten sisäistä paranemista ja varustamista heidät läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Se, että ihmiset ovat kasvunsa, kutsunsa sekä vapautensa kanssa oikeilla paikoilla on erittäin tärkeää seurakunnan etenemiselle. Sanoisinkin, että apostolinen julistaminen tarvitsee profeetallisen tuen, näyttämään, kuinka sinne päästään. Profeetta myös voi siunata ja vapauttaa kutsun jonkun ylle.(Apt 13:1-3)

Kun profeetta tulee kaupunkiin tai seurakuntaan, hän voi nähdä erilaisia hengellisiä todellisuuksia yliluonnollisen näkökyvyn takia, joka kuuluu tähän armoitukseen. Hän voi näin rukoilla täsmällisiä rukouksia ja julistaa taivaan julistuksia tilanteeseen, vahvistaa ja kasvattaa seurakuntaa ja sen yksilöitä.
 
Suhde Jeesukseen on jokaisen profeetan armon Jeesukselta saaneen ajatusmaailman keskiössä. Profeetat ovat Jeesuksen ystäviä. Profetian henki on todistus Jeesuksesta. (Ilm 19:10) Tämä rakkaussuhde Jeesukseen vie profeetat monesti myös vetäytymään yksinäisyyteen. Rukouselämä on vain ulkoinen heijastuma tästä suhteesta. Jokainen Jumalan rakastaja viettää hyvin paljon aikaa Hänen kanssaan. Kasvaneella profeetalla on myös syvä suhde Isään. Hän toimii vanhemmuudessa seurakuntaa kohtaan, paimentaen seurakuntaa kohti Isän syliä ja apostolista perhemallia, todellista yhteyttä toisiimme ja Isä-Jumalaan.

Profeettoja on hyvin erilaisia. Toiset voivat toimia näkemisen kautta (ra’a: näkijä) toisen virtaavat puhutussa sanassa (nābī’). Profeetat monesti ilmaisevat itseään taiteen, musiikin, kirjoittamisen, tanssin, profetaalisten tekojen ja monen monen muun luovan keinon avulla, tuoden Jumalan ilmoitusta kielellä jos toisellakin. Koska profeetta itsessään on jo profetallisuuden ilmentymä, on joskus vaikea ymmärtää kaikkia niitä muotoja, joilla Taivaan ilmoitus virtaa heidän astiansa kautta.

Profeetoilla on myös erilaisia toiminta-alueita, metron, sen kutsun laajuuden mukaan, jonka he ovat saaneet. Toiset näkevät lähemmäs ja toiset isompia kokonaisuuksia. Siksi tässä ajassa Jumala onkin keräämässä profeettajoukkoja, joilla yhdessä on moninaisempaa ilmoitusta. Näitä joukkoja oli myös apostolien tekojen aikaan. (apt 11:27) Seurakuntaprofeetan tehtävä on on erilainen, kuin kansallisen tai kansainvälisen profeetan tehtävä.

Kaikki esirukoilijat eivät ole profeettoja, mutta kaikki profeetat ovat esirukoilijoita. Profeetan virkaan kuuluu korkeatasoinen esirukous pyhien puolesta. Profeetta oppii tässä esirukoustyössä tuntemaan hengellisen maailman ja vihollisen. Raamattu sanookin, että meidän ei tule olla tietämättömiä vihollisen juonista. Yksi profeetan tehtävistä onkin siis varustaa seurakuntaa vastustamaan vihollista niin omassa sisäisessä maailmassa kuin sen hyökkäyksiä seurakuntaa ja sen johtajia vastaan. Profeetta tässä ominaisuudessa saattaa myös varottaa seurakuntaa. (Apt 11:27-28) Joillakin profetoilla on erityinen lahja suojella seurakuntaa, erottamalla hengessä asioita ja toimimalla vahvassa kokonaisvaltaisessa henkien erottamisen armoituksessa.

Profeetan armoituksessa voi kasvaa, mutta Jeesus valitsee ja kutsuu itse profeettansa. Kukaan ei siis voi itse päättää alkaa profeetaksi, vaan se on Jeesuksen antama armo. Profeetta kasvaa kutsuunsa vuosien hiomisen tuloksena, jossa Isän rakkaus ottaa hänessä yliotteen ja profeetta ymmärtää syvällisesti armon sekä täydellisen riippuvaisuutensa Jeesuksesta, kohtaa Isän rakkauden itseään kohtaan sekä voittaa ja tunnistaa erilaisten henkivaltojen operoinnin omassa elämässään ja toisten elämässä. Tämä profeetan kasvun koulu on merkattu syvällä rakkaudella Jeesukseen ja uhrin antamisella, jotta Hänen elämänsä saa muodon profeetan elämästä. Raamattu sanoo, että moni on kutsuttu mutta harva on valittu. Tämä kutsu ei ole helppo eikä halpa. Sillä tämä valinta pitää sisällään, itselleen kuolemisen tien ja jokapäiväisen ”Kyllä” -huokaisun Jeesukselle, seisomisen rakkaudessa ja kutsun Antajan lupauksessa, koska Hän on uskollinen. Vastaavasti kutsu sisältää erityisen rikkaan suhteen Jeesukseen ja kantaa Hänen tuntemisensa tuoksua.

——————-

Suomella on hyvin profeetallinen kutsu. Suomen seurakuntaruumiin on aika kasvaa rakkaudelliseen, voimalliseen yhteyteen julistamaan se, minkä Isä vapauttaa tässä ajassa ja hetkessä. On aika alkaa rakastaa sitä, mitä Jeesuskin rakastaa. On aika tuoda Isän sydän kaikille niille, joilla turvattomuus järisyttää perustuksia. On aika näyttää Jeesuksen voitto henkivalloille ja julistaa voitosta käsin! On aika profeetallisen sanan kaikua jokaisessa uskovien kokoontumisessa tuoden elämää ja Pyhän Hengen ilmoitusta! Jumalan virta olkoon syvä hänen omiensa keskellä!