KAIKKI LAHJASI

 

Hengellisistä lahjoista

Raamatun opetuksen pohjalta on kirjoitettu monta hyvää kirjaa ja opetettu monta hyvää opetusta lahjoista. Tämän opetuspaketin aihe on viisitahoinen palveluvirka. Käyn läpi Isän, Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen antamat lahjat hyvin lyhyesti selkeyttääkseni viisitahoisen palveluviran perustaa.

Isän lahjat
Room. 12:3-8 3. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.4. Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä [praxis],5. niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;6. ja meillä on erilaisia armolahjoja [charisma] sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;7. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan; 8. jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.

Näitä lahjoja on seitsemän.
1. profetoimisen lahja
2. virka (palveleminen)
3. opettaminen
4. kehoittaminen
5. antaminen
6. johtajuus (hallinto)
7. laupeus

Raamatunopettajilla on erilaisia näkemyksiä näistä lahjoista. Yksi niistä on, että Isä on istuttanut nämä lahjat jokaiselle. Ne ovat kuin persoonallisuustyyppejä. Tunnemme ihmisiä, jotka toimivat erityisen hyvin näillä alueilla, vaikka eivät ole uskovia.

Ehkä jäät miettimään, mitä profetian lahja tekee siinä tapauksessa tässä listassa. Profeetallinen henkilö tässä voisi olla hyvä investoimaan, näkemään mahdollisuuksia, tulevaisuuden visioita jo nyt.

Joka tapauksessa, kun luemme ylläolevat jakeet, nämä ovat armolahjoja tehtäviä [praxis] varten.

Pyhän Hengen lahjat

1. Kor. 12:4-11 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; 5. ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; 6. ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. 7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.8. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; 9. toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; 10. toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. 11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

Jakeen 4 sana “armolahja” on kreikaksi Charisma.

Charisma = suosio, jonka saa ilman omia meriittejä, valtuutus, voimautus.

Tämä on meidän normaali varustuksemme. Nämä eivät ole meitä itseämme vaan muita varten.

1.Kor. 12:7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.

2.Tim. 1: 6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan [Charis], joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta.

1. viisauden sanat
2. tiedon sanat
3. usko
4. terveeksitekemisen lahjat
5. lahja tehdä voimallisia tekoja
6. profetoimisen lahja
7. lahja arvostella henkiä
8. eri kielillä puhumisen lahja
9. lahja selittää kieliä

Näistä lahjoista ja niiden käytöstä on ainakin kaksi eri ymmärrystä. Toisen näkemyksen mukaan henkilö saa yhden tai useamman näistä lahjoista ja se on hänellä aina (tai puuttuu aina). Tämä saa tukea jakeesta 11; Henki jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo.

Toinen näkemys on, että voimme tarvittaessa toimia missä tahansa lahjassa. Tämä näkemys saa tukea jakeesta 4; Henki on sama.

Ehdotan, ettemme rajoita Pyhää Henkeä ja sitä, miten Hän voi toimia kauttamme. Jos uskot, että sinulla on terveeksitekemisen lahjat, ja joku tulee luoksesi, voit parantaa sairaan, kun Pyhän Hengen voima virtaa lahjasi kautta sairaaseen. Jos sinulla ei ole tuota lahjaa, voit joko uskoa, että saat sen siihen hetkeen ja jos et usko näin tai jos et voisikaan virrata tuossa lahjassa, sinulla on kuitenkin Markus 16:18, ja he panevat kätensä sairaiden päälle ja he paranevat.

Jumala ei jätä meitä jumiin millekään elämän alueelle. Hänen apunsa, voimansa ja viisautensa ovat aina läsnä. Kristus meissä ja meidän kauttamme.

Fil. 4:13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.

Paavali kirjoittaa myös, että näitä lahjoja voi oppia: 1.Kor.12:1. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Tämä ei ole kovin hyvä jae kertomaan tätä asiaa, koska alkukielen versiossa ei ole sanaa ”lahja”. Oikeampi käännös olisi: ”mitä hengellisiin tulee…” Tämä kuitenkin kertoo ainakin, että näistä lahjoista voi oppia, tietämättömyyttä voidaan karkottaa opetuksella.

Toiseksi, näitä lahjoja voi harjoitella:

1.Kor.14:31-32 31 Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. 32 Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan (KR1992)

Käymme läpi lahjat lyhyesti, luettelonomaisesti:

Viisauden sanat: yliluonnollinen tietämys tulevaisuudesta. (ks. profetian lahja)

Tiedon sanat: yliluonnollinen tietämys menneestä ja nykyisestä.

Usko: yliluonnollinen luottamus, joka on yli ”normaalin” tai sen, mitä sinulla normaalisti on.

Meillä voi olla normaalia uskoa, uskallat istuutua tuolille, koska uskot, että se kestää allasi. Yliluonnollinen usko ilmenee, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, synnymme uudesti ylhäältä. Uskon lahja ei ole koko ajan läsnä. Se on yliluonnollinen uskon voimaantuminen, joka virtaa sinuun ja kauttasi. Se alkaa liikuttamaan asioita ja asettamaan niitä linjaan, esimerkiksi asiat, jotka olet saanut viisauden sanojen kautta alkavat uskon lahjan kautta asettumaan järjestykseen.

Terveeksitekemisen lahjat: Tässä lahjat on monikossa. Olen kuullut ja lukenut henkilöistä, joilla tuntuu olevan erityinen lahja koskien tiettyjä sairauksia. Jonkun kokouksissa esimerkiksi useimmat kuurot saavat kuulonsa. Myöskin; olemme kolmiosaisia olentoja, meillä on henki, sielu, ruumis. Sovituksessa on parantuminen näille kaikille, vapautuminen, eheytyminen ja ruumiin parantuminen.

Lahja tehdä voimallisia tekoja: kun tämä lahja on toiminnassa, se muuttaa asioita luonnonlakien tai luonnollisen rajoittamatta.

Profetoimisen lahja: Vanhan liiton aikana Jumala puhui profeetoilleen ja joillekin valituille, joiden päälle Pyhä Henki laskeutui. Profeetat lauloivat, julistivat, tekivät profeetallisia tekoja tai demonstroivat, mitä Jumala oli käskenyt heidän sanoa. He profetoivat tulevaa, antoivat varoituksia, muistuttivat Jumalan totuuksista, julistivat siunauksia ja kirouksia. Uudessa liitossa profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. (1.Kor.14:3 1992). Tulevaisten ennustamista ei mainita.

Lahja arvostella henkiä (henkien erottamisen lahja): Lahja, joka suodattaa ja tunnistaa lähteen, onko kyseessä Pyhä Henki, enkelit, ihmisen henki vai demoniset henkivallat.

Eri kielillä puhumisen lahja: On erilaisia kielillä puhumisen lahjoja. Tämä lahja on 1.Kor. 12:7 mukaisesti Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tässä ei ole kysymys kielilläpuhumisen lahjasta, jolla henkilö rakentaa itseään. (1.Kor.14:4) Ei ole Jumalan luonteen mukaista jaotella lapsiaan niihin, joille Hän antaa hienon lahjan, kielet, jotta he voivat rakentaa itseään ja jättää toiset ilman. Tämä kielillä puhumisen lahja on muita varten, se tulee selityksen kanssa.

Lahja selittää kieliä: tämän armolahjan nimi kertoo sen tarkoituksen.

Lopuksi haluan kertoa esimerkin, joka näyttää hyvin, miten on mahdollista virrata monessa armolahjassa yhtä aikaa tai peräkkäin. Pidän tästä esimerkistä, koska se rohkaisee uskoon ja luottamukseen sen sijaan, että analysoisimme liikaa ja yrittäisimme lyödä ”oikean” nimileiman jokaisen lahja päälle, kun palvelemme toisiamme Pyhän Hengen virrassa. Esimerkki on mukailtu versio Dr. Jonathan Weltonin esimerkistä luennolla.

Palvelet henkilöä rukouksessa:
- Sinä: sinulla on aina ollut erityinen rakkaus ja halu palvella Grönlannissa asuvia (tiedon sanat). Näen kuvan, jossa olet nousemassa lentokoneeseen matkalla Grönlantiin (viisauden sanat).
- Tässä kohdassa henkilö alkaa miettiä: minulla ei ole rahaa, lapset ovat pieniä… - sinä jatkat: kuulen Herran sanovat, että voit luottaa Häneen, Hän huolehtii, että talous järjestyy, Hän järjestää lapsille hyvän päiväkodin ja esikoulun (profetia: rakennus/kehoitus/lohdutus)
- Lasket käden henkilön päälle: vapautan voimallisten tekojen lahjan elämäsi ylle palvellaksesi muita.
- Pyhä Henki antaa henkilölle uskon lahjan ja yliluonnollisessa luottamuksessa (sana luottamus tarkoittaa ”uskon kanssa”) henkilö alkaa ottaa rohkeita askeleita ja asiat alkavat järjestymään sanan mukaisesti.

Tällä tavalla lahjat menevät päällekkäin, kun käytämme niitä.

1. Kor. 12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. [Charisma]

Pojan lahjat

Ef. 4:7-16
7. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.8. Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja [doma] ihmisille". 9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? 10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset vankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, 13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, 16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Charisma-lahjat virtaavat henkilön kautta toiselle. Kristuksen antamien lahjojen luonne on kokonaan erilainen. Hän antoi ihmisille lahjaksi ihmisiä. Doma-lahja on henkilö, lahja Kristukselta seurakunnalle. Esimerkiksi profetian armolahja virtaa kauttamme, mutta ”profeetta” ei virtaa henkilön kautta, hän on profeetta. Profeetta voi tietenkin profetoida (ja virrata kaikissa muissakin lahjoissa), mutta näyt, kuvat, kuuleminen, eivät tee kenestäkään profeetta. Vanhassa liitossa, näin oli, mutta Uudessa liitossa kaikki voivat nähdä, kuulla.

Profeetan tekee profeetaksi jakeen 12 työnkuvaus: pyhien tekeminen valmiiksi palveluksen työhön. Tämä koskee kaikkia doma-lahjoja, joita on viisi:
1. apostoli
2. profeetta
3. evankelista
4. paimen
5. opettaja

Liian usein kuulee vielä sanottavan, erityisesti apostolien kohdalla, ettei heitä enää ole, että he kuuluivat vain Apostolien Tekojen aikaan. Paavali kirjoittaa kuitenkin hyvin selkeästi, milloin näiden seurakunnalle annettujen lahjojen työ päättyy: Ef. 4:13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, 16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Palaamme jokaiseen näistä viidestä ihan omana lukunaan, tässä kuitenkin lyhyt yhteenveto:

Profeetta ei ainoastaan profetoi vaan opettaa, miten kuulla Jumalan ääni. Seurakunta on rakennettu apostolien ja profeettojen perustalle.
Evankelista inspiroi ja opettaa meitä menemään ulos voittamaan ihmisiä Kristukselle
Pastori ei ainoastaan huolehdi lampaistaan vaan herättelee muiden sydämet samaan rakkauteen, välittämiseen ja huolenpitoon.
Opettaja ei ainoastaan opeta vaan opettaa ja inspiroi oppimaan, opiskelemaan
Apostoli on isällinen/äidillinen lahja, pioneerityöntekijä, joka nostaa johtajia, mentoroi ja asettaa, hän on ensisijaisesti toisia yllämainittuja lahjoja varten.

Nämä kuvaukset ovat täysin riittämättömiä kuvaamaan doma-lahjojen moninaisuutta. Haluan vain korostaa näiden lahjojen perustehtävää, joka on pyhien varustaminen palvelutehtävään, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

Nämä lahjat ”monistavat” itseään.

Doma- lahja ei toimi niin, että voisit hypätä lahjasta toiseen, ”miten Henki johdattaa”. Koska henkilö itse on lahja. Lahja voi muuttua, henkilö aloittaa yhtenä lahjana ja myöhemmin se muuttuu, se on iso muutos.

Jotkut pysyvät samana lahjana, kuten esimerkiksi Profeetta Jeremia. Jer. 1:5 "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"

Tai kuten apostoli Paavali, joka mainitaan ensin Antiokian seurakunnassa lueteltaessa profeettoja ja opettajia. Kun hänet lähetettiin, hänestä tuli apostoli (=lähetetty)

Apt.13:1-3
1.Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus.2. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut". 3. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään.

Voiko joku olla kaikki viisi?

Ei Myöskään jokainen ei ole joku näistä viidesta. Kaikki eivät varusta pyhiä, toiset meistä ovat pyhiä, joita varustetaan, me olemme palvelutehtävässä; Kristuksen ruumiin rakentajia.

Mutta nämä doma-lahjat ovat lahjoja Kristukselta jokaiselle meistä.

Ef. 4:7-8 7. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.8. Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja [doma] ihmisille".